اجرای عملیات موریانه زدایی (موریانه جنس Amitermes) از منزلی آلوده در شهر اهواز با همکاری تیم علمی شرکت ورسا صنعت سبز و تیم اجرایی شرکت بسیار منظم و دقیق حامیان پویش ونداد مستقر در استان خوزستان

به منظور آگاهی بخش عموم و رسالت آموزشی کلیپ کامل این عملیات در این صفحه قرار داده شده و قابل بازدید برای عموم هموطنام عزیز می باشد. شرکت ورسا صنعت سبز با قویترین تیم مشاوره علمی همواره در خدمت ملت شریف ایران می باشد.

موریانه زدایی جنس Amitermes از منزل آلوده در شهر اهواز