گزش و نیش

فرق گزش و نیش چیست: در گزش فقط بزاق جانور وارد بدن میزبان می شود که تورم التهاب و قرمزی موضع را به دنبال دارد ... ادامه مطلب