سمپاشی شب پره هندی، قاتل آشپزخانه شما!

​​​​شب پره هندی، Plodia interpunctella، یک آفت خانگی بسیار رایج و مهم ترین آفت محصولات انباری است. لارو این شب پره از مواد غذائی متعددی تغذیه نموده و همه ساله در نقاط مختلف دنیا به خشکبار و سایر محصولات انباری خسارات زیادی وارد می آورد ... ادامه مطلب