مگس سفید

مگس سفید چیست یکی از آفات کشاورزی و بهداشتی می باشد که 1200 گونه از آن شناسایی و 900 گونه گیاه میزبان آن ها می باشند. مگس های سفید حشرات با بدن نرم و بالدار هستند که با شته ها و کرم های شپشک ارتباط نزدیکی دارند. این حشرات با اینکه مگس نامیده می شوند اما جزء خانواده مگس ها محسوب نمی شوند. این حشره اغلب در خوشه هایی در قسمت زیرین برگ ها یافت می شوند. آنها در طول روز فعال هستند و در صورت آشفتگی پراکنده می شوند ، بنابراین تشخیص آنها نسبت به برخی از حشرات شبانه راحت تر است ... ادامه مطلب