کنه کبوتر چیست و راه سمپاشی کنه کبوتر چگونه است؟

کنه کبوتر بندپایی از گروه کنه سانان و جز کنه های نرم (آرگاس) خانواده Argasidae (آرگازیده) می باشد. که انگل اجباری کبوتری و انگل اختیاری انسان است و در مکان هایی که کبوتر یا یاکریم آلوده لانه دارند یافت می شود. این کنه از طریق، درزانقطلاع، شکاف های موجود در دیوارهای سقف کاذب، بالکن، درز پنجره ها، چراغ های هالوژن سقف کاذب ورود به منزل یا محل کار از ط این انگل ممکن است به صورت تصادفی از انسان خونخواری کند. در زیر تصاویر و ویدئو هایی از این انگل می بینید ... ادامه مطلب