مایت

مایت یا هیره چیستاین جانور جزء شاخه بند پایان رده عنکبوتیان و زیر رده کنه سانان می باشد،این بند پا در شرایط درجه حرارت متوسط و رطوبت بالا زندگی می کند، برخی گونه ها از طریق پوستی و برخی از طریق روزنه های تنفسی تنفس می کنند و همچنین برخی از گونه های این حشرات ناقل بیماری است ... ادامه مطلب

هیره های اسکابیئی

هیره های اسکاببئی یا هیره های مولد خارش (جرب) در انسان به گونه های سارکوپتیس اسکابیئی تعلق دارند. هیره های مشابهی وجود دارد که تشخیص آن ها از سارکوپتیس اسکابیئی بخوبی میسر نمی باشد. این هیره ها روی تعدادی از حیوانات وحشی و اهلی شده یافت می شوند و در گذشته به آن ها نام های جدا گانه داده شده بود؛ مثل : سارکویتس کانیس (Sarcoptes canis)، سارکوتپس اکوئی (S. equi)، سارکوپتس اویس (S.ouis)، سارکوپتیس لئونیس (S.leonis). ... ادامه مطلب

کنترل مایت، ساده ترین راه کارهای اجرایی کنترل مایت در منزل

ساده ترین راه کارهای اجرایی کنترل مایت در منزل: ملافه ها، رو تختی ها، رو بالشتی ها و سایر روکش های وسایل خواب را مرتباً تمیز کنید تختخواب های ما گرم، مرطوب و منبعی بی پایان برای غذا هستند و به همین دلایل برای زیست مایت ها مکان مناسب می باشند. در نتیجه تعویض مداوم ملافه و شستشوی مناسب ملافه ها برای کنترل مایت ها بسیار مهم است ... ادامه مطلب