همه چیز درباره سوسک توتون یا سوسک سیگار و سمپاشی آن

سوسک توتون چیست سوسک توتون یا سوسک سیگار همانطور که از نام آن پیداست از آفات های انباری بوده و در انبارهای سیگار و مجتمع های تولید دخانیات وجود دارد و از توتون سیگار تغذیه می کند و مانند دیگر آفات انباری باعث آسیب اقتصادی زیادی در ایران و جهان می شود. ضمنا وجود این سوسک یا فضله های مربوطه آن در سیگارعلاوه بر پایین آوردن کیفیت سیگار تولیدی در صورت استعمال موجب بروز مشکلات تنفسی نیز می گردد ... ادامه مطلب