کنه کبوتر چیست و راه سمپاشی کنه کبوتر چگونه است؟

کنه کبوتر بندپایی از گروه کنه سانان و جز کنه های نرم (آرگاس) خانواده Argasidae (آرگازیده) می باشد. که انگل اجباری کبوتری و انگل اختیاری انسان است و در مکان هایی که کبوتر یا یاکریم آلوده لانه دارند یافت می شود. این کنه از طریق، درزانقطلاع، شکاف های موجود در دیوارهای سقف کاذب، بالکن، درز پنجره ها، چراغ های هالوژن سقف کاذب ورود به منزل یا محل کار از ط این انگل ممکن است به صورت تصادفی از انسان خونخواری کند. در زیر تصاویر و ویدئو هایی از این انگل می بینید ... ادامه مطلب

سمپاشی کنه و سمپاشی کنه کبوتر با سم قوی + مشاوره رایگان

راه مبارزه با کنه کبوتر Pigeon tick با نام علمی Argas reflexus در منزل و یا هر مکان مسکونی دیگری ابتدا حذف مخزن آلودگی یعنی ممانعت از ورود و لانه گزینی پرندگانی چون کبوتر، کبوتر چاهی، قمری خانگی و یاکریم در بالکن، سقف های کاذب (با توجه به ورود پرندگان از طریق درز انقطاع ساختمان ها به داخل سقف های کاذب لذا مسدودسازی درزهای انقطاع بسیار ضروری است)، کنار پنجره ها، روی کولر و ... بوده و سپس استفاده از روش شیمیایی (سمپاشی) به منظور حذف کنه های ورود پیدا کرده به منزل می باشد. ضمنا استفاده از هر گونه روش با سموم گازی (نظیر متیل بروماید و قرص برنج یا فستوکسین) در مبارزه با کنه کبوتر در اماکن عمومی و خانگی ممنوع می باشد. روش سمپاشی علیه کنه کبوتر به شرح ذیل می باشد ... ادامه مطلب