زنبور سرخ آسیایی

زنبور سرخ آسیایی چیست زنبور سرخ که با نام های زنبور قرمز، زنبور خرمایی، زنبور قهوه ای، زنبور وحشی و زنبور گاوی نیز شناخته می شود، یکی از گونه های زنبور بی عسل است که در آب و هوای بیابانی شمال آفریقا ، خاورمیانه و جنوب غربی آسیا یافت می شود. آن ها مانند دیگر گونه زنبور ها زندگی اجتماعی دارند و کلنی دارای یک ملکه و چندین کارگر می باشد ... ادامه مطلب