زنبورهای بدون عسل (Wasp)

​​​​زنبور بدون عسل چیست؟ زنبورهای بی عسل (wasp) یا زنبورهای وحشی گروهی از زنبورها هستند که عسل تولید نمی کنند و فقط نیش می زنند که اندازه بالغین بین 13 تا 17 میلی متر می باشد ... ادامه مطلب

زنبور سرخ آسیایی

زنبور سرخ آسیایی چیست زنبور سرخ که با نام های زنبور قرمز، زنبور خرمایی، زنبور قهوه ای، زنبور وحشی و زنبور گاوی نیز شناخته می شود، یکی از گونه های زنبور بی عسل است که در آب و هوای بیابانی شمال آفریقا ، خاورمیانه و جنوب غربی آسیا یافت می شود. آن ها مانند دیگر گونه زنبور ها زندگی اجتماعی دارند و کلنی دارای یک ملکه و چندین کارگر می باشد ... ادامه مطلب