Culex quinquefasciatus

پشه ها

/anopheles
پشه ها جز کشنده ترین موجودات جهان هستند که به طور متوسط سالیانه تقریبا 725000 نفر در جهان را از بین می­برند. این حشرات عوامل بیماری زای مختلفی را به انسان منتقل می­کنند.