Ctenocephalides felis

کک های گربه

/ctenocephalides-felis
کک ها موجوداتی کوچک و باریک با زیست شناسی بسیار جالب هستند. این موجودات با تغذیه از خون مشکلات بسیار زیادی را از جمله انواع بیماری ها ایجاد می­کنند. یکی از انواع کک ها که ممکن است امروزه با آن رو به رو شویم کک گربه است.