پتروشیمی صدف

کنترل آفات در سایت های پتروشیمی صدف

/post-123
عملیات کنترل آفات (شامل: سمپاشی و طعمه‌گذاری) در کلیه قسمت‌های سایت های 1  و 3 پتروشیمی صدف ، انبار سنگی، انبار توسعه، خوابگاه های شرکت ایده سازان  ، با سموم پایروتیروئیدی و آنتی کواگولانتی مورد تایید وزارت بهداشت با  هماهنگی و تحت نظارت مستقیم مسئولین محترم سایت و نماینده محترم HSE انجام  پذیرفت.

عملیات کنترل آفات در کمپ های پتروشیمی صدف

/post-93
عملیات کنترل آفات علیه موش و انواع حشرات در ساختمان کمپ پتروشیمی صدف  انجام شد که برای کنترل موش در فضای بیرونی از طعمه موش آنتی کواگولانتی  استفاده گردید و همچنین برای کنترل حشرات از سموم پاراتیروئیدی به کار برده  شد.