پارچه

آفات پارچه

/cloth-pest
سوراخ سوراخ شدن پرده،  لباس، پتو و حتی  فرش مورد علاقه شما اتفاق خوشایندی نمی باشد اما گاهی برخی حشرات هجوم  آورده و باعث تخریب آن ها می شوند.پروانه های لباس ، سوسک های فرش، ماهی نقره ای و ... می توانند آفات مخرب خانگی، هتل ها و مراکز تولید و فروش منسوجات باشند.ما در این مطلب ضمن معرفی این آفات، روش های کنترل و جلوگیری از ورود این جانوران موذی را به شما خواهیم گفت.

بید لباس یا بید فرش

/post-81
بید لباس یا بید فرش چیست حشره ای که به تغذیه از لباس ها و وسایل پارچه ای می پردازد.