هزارپا

هزارپا

/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%A7-millipedes
هزارپا چیستهمانطور که از نام آن پیداست پا های متعدد دارد و آهسته حرکت می کند .

داشمندان گونه جدیدی از صدپای دوزیست (آبی و خاکی) را با نام علمی Scolopendra alcyona کشف کردند

/post-127
Scolopendra  یک تیره صدپا گرمسیری بزرگ از خانواده Scolopendridae است که  شامل حدود 100 گونه در سراسر جهان، به ویژه در مناطق گرمسیری و نیمه  گرمسیری، مانند جنوب شرقی آسیا، شمال آفریقا، مدیترانه و آمریکای شمالی  یا مرکزی می باشد. تمام جنس های این خانواده گوشتخوار بوده و از حشرات و بی  مهرگان تغذیه می کنند.