نقش pH در سمپاشی

هر چه pH آب بالاتر ، کارایی سموم و کودها کمتر

/the-role-of-water-ph-in-spraying-and-fertilizing
نقش pH آب در سمپاشی و کودپاشی چیست؟ آبی که از اغلب چاه ها بیرون می آید بشدت قلیایی بوده و pH آن بالاست.