عسلویه

عملیات کنترل آفات کمپ های شرکت جهانپارس در عسلویه

/post-92
عملیات کنترل آفات برای خوابگاه های شرکت جهانپارس در منطقه بزباز و شیرینو  عسلویه علیه جانوران موزی (انواع حشرات، موش ها، مار و عقرب)