سوسری

سمپاشی خوشگوار تهران

/%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
در راستای ادامه روند همکاری مشترک با شرکت خوشگوار تهران، عملیات کنترل آفات (سمپاشی ابقایی علیه انواع سوسری ها، مورچه ها و ...) انجام گردید.

بیماری های منتقله توسط سوسری ها (سوسک ها)

/diseases-transmitted-by-cockroaches
سوسري ها به دلیل قدرت تطابق با محیط و شرایط ویژه زندگی که دارند می توانند به طیف وسیعی از مکانهاي مهم زندگی انسان از اتاق هاي مسکونی، حمام ها و انبارها گرفته تا آشپزخانه ها و محل هاي پخت غذا دسترسی داشته باشند و با توجه به اینکه با مدفوع و موادي با آلودگی زیاد سر و کار دارند به راحتی قادرند تا حلقه ارتباطی بسیار مؤثري بین عوامل بیماري زا و محیط انسانی و خود انسانها برقرار کنند. این حشرات ناقلین مکانیکی انواع باکتریها، قارچ ها، تک یاخته ها و ویرو سهاي بیماري زا میباشند. سوسر يها به تقریب هر چیزي را که به دستشان برسد، میخورند، آنها حتی از کاغذ، پارچه بخصوص اگر آهار داشته باشد، کتاب، مو، کفش، کاغذ دیواري، خون خشک شده، خلط، حشره مرده و بطورتقریبی از هر ماده حیوانی و گیاهی تغذیه می کنند. سوسر يها را در حال جویدن انگشتان دست و پاي افراد خوابیده یا در حال بیهوشی و روي افراد ولگرد که موي سرشان آلوده بوده است هم پیدا شده است . این حشرات در برابر بی  غذایی و کم آبی بسیار مقاوم هستند، به طوري که سوسري خانگی ممکن است بدون آب به مدت 5 تا 10 هفته و بدون غذا براي چند ماه زنده بماند.

سوسری آلمانی، سوسک کابینت یا سوسک ریز

/post-118
این سوسری ریز ترین سوسری و به سوسک کابینت نیز معروف است.

سوسری آمریکایی Periplaneta americana

/post-96
سوسری آمریکایی Periplaneta americana چیست یکی از انواع سوسری هاست که منشاء آن را آفریقا می دانند بعد از سوسری آلمانی فراوان ترین سوسری ها می باشد.

سوسری نوار قهوه ای یا سوسری لوازم برقی (سوسک نوار قهوه ای)

/post-77
سوسری نوار قهوه ای چیست سوسری  نوار قهوه ای یا Brown Banded Cockroach با نام علمی Supella longipalpa  جزء شاخه  بندپایان رده حشرات، راسته Blattodea و خانواده Ectobiidae می  باشد. به این  سوسری به اشتباه سوسک نوار قهوه ای نیز می گویند.

سم پاشی (سمپاشی) علیه سوسک نوار قهوه ای یا سوسک باند قهوه ای یا سوسک لوازم برقی یا ساپلا یا سوپلا یا سوسک پالپ دراز

/post-75
سم پاشی (سمپاشی) علیه سوسری نوار قهوه ای Brown-banded cockroach با نام علمی Supella longipalpa و نام های مستعار سوسک ریز، سوسک نوار قهوه ای، سوسک پالپ دراز و سوسک لوازم برقی  به روش ذیل می باشد:

سم پاشی (سمپاشی) علیه سوسک شرقی یا سوسک سیاه

/post-70
سم پاشی (سمپاشی) علیه سوسری شرقی oriental cockroach  با نام علمی  Blatta  orientalis   و نام های مستعار waterbug، سوسک سیاه، سوسک زباله و سوسک   آشغال به روش ذیل می باشد:

نابودی میهمان‌های ناخوانده با رعایت نکات بهداشتی

/post-9
دکتر وحید درخش احمدی، حشره شناس و متخصص کنترل آفات به هموطنان هشدار داد سوسری‌ها، حشراتی هستند که به علت زیست در مکان‌های آلوده، در دسته آفات مهم بهداشتی رده بندی می شوند که نمی‌توان آن ها را ریشه‌کن کرد، اما می‌توان با رعایت بهداشت محیطی از ورودشان به محل زندگی انسان‌ها و لانه گزینی جلوگیری کرد.