دراکولا

دراکولا در کمین مسافران تابستانی

/dracula-paederus
درآکولا یا همان پدروس نوعی سوسک تاول‌­زا است. وجود پدروس‌ها در ایران بیشتر در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، فارس و خوزستان گزارش شده است.