خاک دیاتومه

سم پاشی (سمپاشی) علیه سوسک ریز

/post-66
سم پاشی (سمپاشی) علیه سوسری آلمانی German cockroach با نام علمی  Blattella germanica و نام های مستعار سوسک ریز، سوسک کابینت و سوسک  آشپزخانه به روش ذیل می باشد:

ساس ها

/post-58
ساس چیستساس حشره ای خونخوار است که در سحر گاه قبل از طلوع آفتاب از خون انسان یا سایر پستانداران یا پرندگان تغذیه می کند.