تب دانگ

تب دانگ یا تب استخوان شکن

/post-74
تب دانگ چیست تب دانگ (Dengue fever) یک بیماری ویروسی است. چهار سوش مختلف از ویروس دانگ در ابتلاء به آن نقش دارند.