بید

آفات پارچه

/cloth-pest
سوراخ سوراخ شدن پرده،  لباس، پتو و حتی  فرش مورد علاقه شما اتفاق خوشایندی نمی باشد اما گاهی برخی حشرات هجوم  آورده و باعث تخریب آن ها می شوند.پروانه های لباس ، سوسک های فرش، ماهی نقره ای و ... می توانند آفات مخرب خانگی، هتل ها و مراکز تولید و فروش منسوجات باشند.ما در این مطلب ضمن معرفی این آفات، روش های کنترل و جلوگیری از ورود این جانوران موذی را به شما خواهیم گفت.

کنترل آفات (سمپاشی و ...) در کتابخانه ها

/post-107
الزام سمپاشی کتابخانه کتابخانه ها یکی از مراکزی هستند که بدلیل شرایط ساکن بودن و دمای مناسب و وجود کاغذ  محل مناسبی برای اجتماع موش ها و حشرات و تغذیه آن ها می باشد که با توجه به ارزش کتاب ها، کنترل آفات در این مکان ها باید صورت گیرد.

بید کاغذ یا ماهی نقره ای (Silverfish)

/post-106
بید کاغذ همان ماهی نقره ای (Silverfish) است که از آفات اصلی کتابخانه ها، کمدها و خانه های قدیمی می باشد.

بید لباس یا بید فرش

/post-81
بید لباس یا بید فرش چیست حشره ای که به تغذیه از لباس ها و وسایل پارچه ای می پردازد.