شرکت سایپا پرس کارخانه ای بزرگ در جنوب شهر تهران است و وظیفه آن تولید بدنه اتومبیل (محصولات شرکت خودرو سازی سایپا) می باشد. شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز مفتخر گشته تا در سال 1400 در خصوص کنترل آفات (سمپاشی، طعمه گذاری، تله گذاری و ...) در خدمت مجموعه سایپا پرس باشد. این امر سبب شد تا در مرحله اول سمپاشی (با سموم گروه پایروتیروئیدها) و طعمه گذاری (یا طعمه های مسموم واکس بلوک گروه آنتی کوآگولانت ها) کلیه قسمتهای کارخانه پس از بررسی های میدانی دقیق و شناسایی آفات مربوطه، علیه حشرات و جوندگان موذی بطور کامل با هماهنگی و زیر نظر مسئولین محترم واحد HSE شرکت سایپا پرس و مسئول فنی شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز آقای دکتر وحید درخش احمدی توسط تیم حرفه ای اجرایی، انجام پذیرفت. عملیات سمپاشی و طعمه گذاری تحت پایش بوده و تا اجرای مراحل بعدی بصورت کامل مونیتورینگ می گردند تا براساس فیدبک ها نوع اجرا و سموم بعدی انتخاب گردند.