شناور تعمیراتی و غواصی DSV RYAN متعلق به شرکت (فراساحل رایان صنعت) یکی از حرفه‌ای ترین شناور‌های ایرانی در زمینه ارائه خدمات تعمیراتی دریایی، زیر نظر افسر ارشد رومانیایی شناور، در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (عسلویه)می باشد.

شرکت ورسا صنعت سبز با دانش و تجربه لازم مفتخر است که عملیات ضدعفونی و گندزدایی دقیق علیه ویروس کرونا (کوید ۱۹) این شناور را در آستانه موج دوم شیوع ویروس منحوس کرونا و بازگشایی مجدد مرز‌های آبی کشور‌ها بر عهده داشته است.

عملیات ضدعفونی و گندزدایی دقیق علیه ویروس کرونا (کوید ۱۹) در شناور تعمیراتی و غواصی DSV RYAN

عملیات ضدعفونی و گندزدایی دقیق علیه ویروس کرونا (کوید ۱۹) در شناور تعمیراتی و غواصی DSV RYAN

عملیات ضدعفونی و گندزدایی دقیق علیه ویروس کرونا (کوید ۱۹) در شناور تعمیراتی و غواصی DSV RYAN

عملیات ضدعفونی و گندزدایی دقیق علیه ویروس کرونا (کوید ۱۹) در شناور تعمیراتی و غواصی DSV RYAN

عملیات ضدعفونی و گندزدایی دقیق علیه ویروس کرونا (کوید ۱۹) در شناور تعمیراتی و غواصی DSV RYAN

همچنین با توجه به الزام بین‌المللی سمپاشی و کنترل آفات شناور‌ها عملیات کنترل آفات (post control) سمپاشی کامل شناور رایان صنعت علیه انواع سوسری‌ها (آمریکایی و آلمانی) شامل کابین ها و عرشه نیز در این پکیج قرار گرفت.

عملیات ضدعفونی و گندزدایی دقیق علیه ویروس کرونا (کوید ۱۹) در شناور تعمیراتی و غواصی DSV RYAN

عملیات ضدعفونی و گندزدایی دقیق علیه ویروس کرونا (کوید ۱۹) در شناور تعمیراتی و غواصی DSV RYAN

عملیات ضدعفونی و گندزدایی دقیق علیه ویروس کرونا (کوید ۱۹) در شناور تعمیراتی و غواصی DSV RYAN

عملیات ضدعفونی و گندزدایی دقیق علیه ویروس کرونا (کوید ۱۹) در شناور تعمیراتی و غواصی DSV RYAN

عملیات ضدعفونی و گندزدایی دقیق علیه ویروس کرونا (کوید ۱۹) در شناور تعمیراتی و غواصی DSV RYAN

با توجه به دانش فنی، مدارک و تجارب بین‌المللی شرکت ورسا صنعت سبز در پایان عملیات گواهینامه ضدعفونی Disinfection و کنترل آفات Pest control برای شناور غواصی DSV RYAN به منظور اطلاع رسانی سیستم دریانوردی از نوع مواد مصرفی و روش های اجرایی در شناور صادر گردید.

گواهی نامه عملیات ضدعفونی و گندزدایی دقیق علیه ویروس کرونا (کوید ۱۹) در شناور تعمیراتی و غواصی DSV RYAN