سم پاشی (سمپاشی) علیه سوسری آلمانی German cockroach با نام علمی  Blattella germanica و نام های مستعار سوسک ریز، سوسک کابینت و سوسک  آشپزخانه به روش ذیل می باشد: 

  1. ابتدا  با استفاده از سموم بهداشتی مخصوص سوسک ریز طبق و دستورالعمل نوشته  شده برروی بروشور مصرف سم، میزان مشخصی از سم توصیه را با آب  سرد  رقیق نموده و سپس داخل سمپاش (سم پاش) بریزید. 
  2. سر نازل سمپاش (سم پاش) را بر روی حالت پخش (زاویه پاشش 45 تا 90 درجه) قراردهید.
  3. دور  تا دور محل مورد نظر (خصوصا آشپزخانه، سرویس های بهداشتی و حمام)  سمپاشی (سم پاشی) را بصورت نواری با عرض 15 الی 30 سانتی متر سمپاشی  (سم پاشی) نمایید.
  4. سپس سر نازل سمپاش (سم پاش)را در حالت سوزنی (تیز یا مستقیم) قرار دهید.
  5. پشت  و داخل کابینت ها خصوصا محل لولا ها، زیر سینک آشپزخانه، خروجی  آبروهای آشپزخانه به ویژه خروجی فاضلاب ماشین های لباسشویی و ظرفشویی،  پشت روشویی سرویس های بهداشتی، پشت و دور تا دور توالت فرنگی، دور تا  دور درب سرویس های بهداشتی و سایر درزها و شکاف های موجود در قسمت  های مرطوب و تاریک مکان اجرای عملیات را سمپاشی (سم پاشی) نمایید.
  6. برای  کسب موفقیت و اطمینان از موثر بودن سمپاشی (سم پاشی)، الزامیست سم  پاشی (سمپاشی) را 14 روز بعد به همین طریق مجددا تکرار نمایید.
  7. ضمنا  به منظور رسیدن به نتیجه مناسب می توانید کلیه موارد ذکر شده در بند 5  را با خمیر یا ژل سوسک کش طعمه گذاری یا ژل گذاری کنید.