هزینه خدمات کنترل آفات خانگی و شهری (در منازل و سایر اماکن)

کنترل آفات شامل همه روش هایی می باشد که از آنها برای مبارزه با آفات استفاده می شود نظیر: بهسازی محیط، سمپاشی، طعمه گذاری، پودرپاشی، ژل گذاری، تله گذاری و ....

 ساده ترین روش استاندارد محاسبه قیمت یا هزینه کنترل آفات در منازل و سایر اماکن برای رسیدن به تعرفه ای مناسب با توجه به فاکتورهایی مانند نوع آفت، میزان مصرف سموم، نفر ساعت کار اجرت انجام عملیات کنترل آفات، سود و مالیات به شکل زیر می باشد.  

نوع آفت
هزینه هر پمپ 7 لیتری و یا یک تیوب ژل (تومان)
1
سمپاشی علیه سوسک درشت
450.000
2
ژل گذاری علیه سوسک درشت
300.000
3
سمپاشی علیه سوسک ریز
600.000
4
ژل گذاری علیه سوسک ریز
500.000
5
سمپاشی علیه مورچه
400.000
6
ژل گذاری علیه مورچه
300.000
7
سمپاشی علیه کک، کنه، مایت، سوسک فرش، سوسک مبلمان و سایر آفات
800،000
8
سمپاشی علیه ساس
700،000
9
سمپاشی علیه موریانه
1،000،000
10
پاشش دورکننده مار و عقرب
600،000
11
ضدعفونی و گندزدایی علیه کلیه میکروارگانیسم ها (کرونا)
700،000
12
حدود هزینه ایاب و ذهاب
80،000
13کارشناسی فنی مجازی280،000
14
بازدید حضوری کارشناسان فنی در محل
480،000
توجه: در خصوص آفاتی چون موریانه، سوسک چوبخوار و ... که نیاز به دریل کاری (مته زنی) داشته باشد به مبالغ فوق 500،000 تومان اضافه می گردد.
عملیات مبارزه با جوندگان موذی
 (انواع موش های شهری)
هزینه هر سرویس به ازا 50 گرم طعمه و 2 عدد تله چسبی و یک پمپ 7 لیتری حشره کش اختصاصی (تومان)
طعمه گذاری، تله گذاری و سمپاشی علیه اکتوپارازیت های اختصاص موش ها نظیر کک و کنه800.000
زنده گیری
هزینه به ازا هر قلاده (تومان)
سگ
450,000
گربه
350,000

مشاوره تلفنی رایگان را از دست ندهید! Call Me