اجرایی عملیات موریانه زدایی کاملا حرفه ای با کارآمدترین سموم علیه موریانه های زیرزمینی در مرکز روانشناسی دانش در استان تهران توسط تیم مجرب و مجهز شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز. این عملیات طی 14 روز و در 2 مرحله با همراهی تیم ساختمانی انجام گردید. سمپاشی بصورت ابقایی و تزریق از راه سوراخ کاری (مته زنی) صورت پذیرفت. چوب های آلوده نیز سمپاشی و محل خارج گردید.

در زیر می توانید کلیپ اجرایی عملیات موریانه زدایی را مشاهده بفرمایید.

عملیات موریانه زدایی در مرکز روانشناسی دانش