پیرو درخواست و اعلام نیاز سازمان صدا و سیما در راستای سوابق همکاری های گذشته و ناتوانی برخی از شرکت های کنترل آفات، مبارزه با جوندگان موذی در صدا و سیما مجدد به شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز سپرده شد.

عملیات مبارزه با جوندگان موذی (موش فاضلاب) به ترتیب در 3 قسمت:

1- سمپاشی علیه اکتوپارازیت های جوندگان (انگل های خارجی نظیز کک، که و ...) انجام پذیرفت.

2- طعمه گذاری با طعمه های مسموم آنتی کوآگولانتی دذ کل منطقه تعریف شده برای مبارزه صورت گرفت.

3- تله های زنده گیر به منظور مبارزه غیرشیمیای و بی خطر برای محیط زیست علیه جوندگان موذی در محل مستقر گردید و پس از به دام انداختن موش ها از سازمان خارج و معدوم سازی به روش استاندارد صورت پذیرفت.

راتوس نروژیکوس یا  موش فاضلاب یا همان موش قهوه ای را می توان اصلی ترین آفات شهری دانست که مبارزه با آن نیارمند دانش و تجربه می باشد.

مبارزه با جوندگان موذی (موش) در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط تیم اجرایی شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز