فضاهای سبز زیبایی بخش محیط های کاری بود و نقشی اساسی در سلامت محیط و انسان ها دارند.
از این رو هر ساله طبق برنامه ریزی مدون کارشناشی شده، عملیات کنترل آفات باغی (سمپاشی و ...) در کلیه قسمت های فضای سبز شرکت خوشگوار تهران به منظور حفظ و نگهداری فضاهای سبز کارخانه و در راستای حساسیت های خاص صنایع غذایی در امر تولید محصولات بهداشتی و با کیفیت، با هدف پیشگیری از ازدیاد جمعیت آفات باغی، جلوگیری از بروز خسارت در فضای سبز زیبای مجموعه خوشگوار، رفاه حال پرسنل در حال تردد در مجموعه و نیز کنترل آفات در ورود آن ها به داخل سالن های تولید، توسط تیم حرفه ای کنترل آفات ورسا صنعت سبز با نظارت واحد محترم HSE شرکت خوشگوار انجام می گردد. سمپاشی فضای سبز با دستگاه سمپاشی موتوری فشار قوی اجرا می شود.