عملیات کنترل آفات (شامل: سمپاشی و طعمه‌گذاری) در کلیه قسمت‌های سایت های  پتروشیمی صدف، انبار سنگی، انبار توسعه،سایت های 1 و 3 و خوابگاه های مربوطه  با سموم پایروتیروئیدی و آنتی کواگولانتی مورد تایید وزارت بهداشت با هماهنگی و تحت نظارت مستقیم مسئولین محترم سایت و نماینده محترم واحد  HSE انجام پذیرفت.

3p8n_4.jpg

زیر تمام بخش های پارتیشن بندی انبار های سر پوشیده سم پاشی گردید.

217_11.jpg

دور تا دور کولر ها که پناهگاه مناسبی برای حشرات و راه ورود آن ها به داخل کانکس و ساختمان می باشد سمپاشی گردید.

pjhm_whatsapp_image_2021-04-15_at_22.40.43.jpeg

زیر کلیه کانکس ها و کانتینر ها جهت کنترل و نابودی پشه خاکی سم پاشی شد.

0ez4_whatsapp_image_2021-04-15_at_22.40.54(1).jpeg

دور تا دور کلیه واحد های اداری از داخل و بیرون سمپاشی گردید.

3vsp_whatsapp_image_2021-04-15_at_22.44.46.jpeg

rlym_whatsapp_image_2021-04-15_at_22.45.59.jpeg

کلیه راه آب ها، فاضلاب ها، پشت روشویی و دور تا دور سرویس های بهداشتی و پشت آبگرمکن و سیفون جهت کنترل سوسری آمریکایی سم پاشی شد.

cetf_whatsapp_image_2021-04-15_at_22.40.44(2).jpeg

sy8k_3.jpg

زیر کلیه کانکس ها، پالت ها و محل های دپو، علیه جوندگان موذی (موش) طعمه گذاری شد.