دانشگاه شاهد دانشگاهی بزرگ و برجسته در جنوب شهر تهران است. این دانشگاه دارای واحدهای متعددی نیز در سطح شهر تهران می باشد. شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز مفتخر گشته تا در سال 1400 در خصوص کنترل آفات (سمپاشی، طعمه گذاری، پاشش دورکننده، تله گذاری و ...) در خدمت مجموعه علمی و زحتمکش دانشگاه شاهد و دانشجویان عزیز خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران باشد.

پس از بادید، کارشناسی های مربوطه و شناسایی آفات موجود در ساختمان های دانشگاه شاهد، در مرحله اول سمپاشی ابقایی علیه حشرات موذی (با سموم گروه پایروتیروئیدها) و طعمه گذاری علیه جوندگان موذی (یا طعمه های مسموم واکس بلوک گروه آنتی کوآگولانت ها) و پاشش دورکننده علیه خزندگان بطور کامل با هماهنگی و زیر نظر مسئولین محترم واحدها و مسئول فنی شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز آقای دکتر وحید درخش احمدی توسط تیم حرفه ای اجرایی، انجام پذیرفت.