باز هم موفقیتی دیگر در سایه دانش تخصصی

با نظر کارشناسی و بررسی تجهیزات، اجرای عملیات کنترل آفات (سمپاشی) در شرکت پر افتخار داروسازی جابر بن حیان (سایت اصلی تولید داروهای افشانه ای در کشور) که جزء حساسترین مراکز غذا و دارو کشور می باشد به شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز سپرده شد. این پروژه علاوه بر بخش سمپاشی کامل علیه سوسری های آمریکایی (سوسک فاضلاب) در سایت تولید و تمام محوطه کارخانه، پوشش کامل کلیه درهای منهول‌های فاضلاب را به منظور کنترل خروج سوسک و سایر حشرات موذی را به همراه داشت.

سمپاشی شرکت داروسازی جابر بن حیان

سمپاشی شرکت داروسازی جابر بن حیان

سمپاشی شرکت داروسازی جابر بن حیان