بر اساس مرامنامه شرکت ورسا صنعت سبز و پایبندی به مسئولیت اجتماعی شرکت با توجه به گستردگی موج دوم کرونا عملیات ضدعفونی و گندزدایی حرفه ای و کامل بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی فیروزآبادی  که اصلی ترین سانتر درمان مراجعین و مبتلایان کرونا در جنوب شهر تهران (شهر ری) می باشد توسط کادر خدوم و حرفه‌ای شرکت تخصصی ورسا صنعت سبز، بصورت مرتب، دوره ای و کاملا داوطلبانه طبق برنامه‌ریزی و زیر نظر مستقیم مدیریت محترم و دلسوز بیمارستان جناب آقای دکتر محمدی، انجام می گردد.

ضدعفونی و گندزدایی کامل بیمارستان تخصصی فیروزآبادی

ضدعفونی و گندزدایی کامل بیمارستان تخصصی فیروزآبادی

ضدعفونی و گندزدایی کامل بیمارستان تخصصی فیروزآبادی