مایت

مایت یا هیره چیستاین جانور جزء شاخه بند پایان رده عنکبوتیان و زیر رده کنه سانان می باشد،این بند پا در شرایط درجه حرارت متوسط و رطوبت بالا زندگی می کند، برخی گونه ها از طریق پوستی و برخی از طریق روزنه های تنفسی تنفس می کنند و همچنین برخی از گونه های این حشرات ناقل بیماری است ... ادامه مطلب

عنکبوت

عنکبوت چیست عنکبوت جزء شاخه بند پایان رده عنکبوتیان و راسته آرانیه می باشد، بعضی گونه های عنکبوت ها سمی و بعضی غیر سمی می باشند. اندام های جنسی هر دو جنس زیر شکم جانور می باشد. همه ی عنکبوت ها توانایی تنیدن تار دارند ... ادامه مطلب

مار

مار چیست مار ها جزء خزندگان بی پا می باشند که هر جایی محل زندگی مار ها است احتمال حضور در هر مکانی را دارند اما مار های خشکی زی بیشتر در مناطق بیابانی یافت می شوند.مار ها به سه دسته سمی، نیمه سمی و غیر سمی تقسیم می شوند که مار های سمی در قاره آسیاه بیش از دیگر قاره ها می باشد. مار انواع آبزی و خشکی زی می باشد که اگر قربانی مورد حمله و نیش مار سمی قرار گیرد و به موقع اقدامات درمانی انجام نشود منجر به مرگ فرد می شود ... ادامه مطلب

کنه

کنه چیست کنه گروهی از فراوان ترین بندپایان می باشند که قدمتی بیش از 90 میلیون سال دارند.بیشتر از 8000 گونه کنه در جهان وجود دارد. کنه ها به صورت دو گروه کنه های سخت و نرم دسته بندی می شوند ... ادامه مطلب