هرم مدیریت آفات

این هرم بر پایه‌ی استوارِ شناسایی آفات و اطلاعات بیولوژیکی در مورد تهدیدات آن‌ها پایدار است. اطلاعات بیولوژیکی درک و چشم‌اندازی در مورد آسیب‌پذیری آفات نسبت به طیف کاملی از ابزارها و تکنیک‌های کنترل و مبارزه، فراهم می کند. ... ادامه مطلب

تاریخچه و تحولات مبارزه با مگس

مگس‌ها با وزوز مداوم، پرواز بالای سر و توانایی خراب کردن یک روز آرامش‌بخش، عامل مهمی در ایجاد مزاحمت هستند. تخمین زده می‌شود که یک مگس خانگی می‌تواند تا 1.9 میلیون باکتری را در بدن خود و تا 33 میلیون را در روده‌اش حمل کند. درک این که چگونه سطح جمعیت مگس‌ها در صورت عدم کنترل می‌تواند به سرعت از کنترل خارج شود، دشوار نیست. عدم رسیدگی و عدم جلوگیری از آلودگی مگس‌ها می‌تواند بر سلامت عمومی، فروش، ارزش سهام و شهرت برند تأثیر منفی بگذارد. ... ادامه مطلب

پشه

پشه ها جز راسته دوبالان از رده حشرات و شاخه بند پایان می باشند.گونه های مختلفی از پشه وجود دارد که پشه خاکی، پشه آنوفل، پشه کولکس از لحاظ بهداشتی و گزش دارای اهمیت است ... ادامه مطلب