آموزش بهترین روش سمپاشی ساس تختخواب

بهترین روش سمپاشی ساس تختخواب Bed bug و با نام علمی Cimex lectularius استفاده از روش شیمیایی (سمپاشی) و نیز حذف وسایل آلوده می باشد. ضمنا استفاده از هر گونه روش با سموم گازی (نظیر متیل بروماید و قرص برنج یا فستوکسین) در مبارزه با ساس در اماکن عمومی و خانگی ممنوع می باشد. سوزاندن گوگرد نیز علاوه بر تاثیر مخرب بر روی لوازم الکتریکی منزل تاثیری در نابودی ساس ندارد. مراحل بهترین روش سمپاشی ساس تختخواب به شرح ذیل می باشد ... ادامه مطلب