هرم مدیریت آفات

این هرم بر پایه‌ی استوارِ شناسایی آفات و اطلاعات بیولوژیکی در مورد تهدیدات آن‌ها پایدار است. اطلاعات بیولوژیکی درک و چشم‌اندازی در مورد آسیب‌پذیری آفات نسبت به طیف کاملی از ابزارها و تکنیک‌های کنترل و مبارزه، فراهم می کند. ... ادامه مطلب

تاریخچه و تحولات مبارزه با مگس

مگس‌ها با وزوز مداوم، پرواز بالای سر و توانایی خراب کردن یک روز آرامش‌بخش، عامل مهمی در ایجاد مزاحمت هستند. تخمین زده می‌شود که یک مگس خانگی می‌تواند تا 1.9 میلیون باکتری را در بدن خود و تا 33 میلیون را در روده‌اش حمل کند. درک این که چگونه سطح جمعیت مگس‌ها در صورت عدم کنترل می‌تواند به سرعت از کنترل خارج شود، دشوار نیست. عدم رسیدگی و عدم جلوگیری از آلودگی مگس‌ها می‌تواند بر سلامت عمومی، فروش، ارزش سهام و شهرت برند تأثیر منفی بگذارد. ... ادامه مطلب

هیره های اسکابیئی

هیره های اسکاببئی یا هیره های مولد خارش (جرب) در انسان به گونه های سارکوپتیس اسکابیئی تعلق دارند. هیره های مشابهی وجود دارد که تشخیص آن ها از سارکوپتیس اسکابیئی بخوبی میسر نمی باشد. این هیره ها روی تعدادی از حیوانات وحشی و اهلی شده یافت می شوند و در گذشته به آن ها نام های جدا گانه داده شده بود؛ مثل : سارکویتس کانیس (Sarcoptes canis)، سارکوتپس اکوئی (S. equi)، سارکوپتس اویس (S.ouis)، سارکوپتیس لئونیس (S.leonis). ... ادامه مطلب