اخبار


داشمندان گونه جدیدی از صدپای دوزیست (آبی و خاکی) را با نام علمی Scolopendra alcyona کشف کردند

داشمندان گونه جدیدی از صدپای دوزیست (آبی و خاکی) را با نام علمی Scolopendra alcyona کشف کردند

Scolopendra  یک تیره صدپا گرمسیری بزرگ از خانواده Scolopendridae است که  شامل حدود 100 گونه در سراسر جهان، به ویژه در مناطق گرمسیری و نیمه  گرمسیری، مانند جنوب شرقی آسیا، شمال آفریقا، مدیترانه و آمریکای شمالی  یا مرکزی می باشد. تمام جنس های این خانواده گوشتخوار بوده و از حشرات و بی  مهرگان تغذیه می کنند.

آیا ما مسابقه موش را می بازیم؟ چگونه جوندگان محیط زندگی ما را تسخیر کردند؟

آیا ما مسابقه موش را می بازیم؟ چگونه جوندگان محیط زندگی ما را تسخیر کردند؟

موش ها باهوش، مقاوم، وحشت آور و در عین حال به نوعی قابل تحسین هستند و این در حالی است که وقتی ما غایب بودیم یعنی  قبل از آنکه ما پا بر روی زمین بگذاریم آن ها زمین را تخت سلطه داشتند.

سوسک تهاجمی شاخک بلند آسیایی بامبو در سراسر اروپا شناسایی شدند

سوسک تهاجمی شاخک بلند آسیایی بامبو در سراسر اروپا شناسایی شدند

در جهان دگرگون شده ما که قبلاً قربانی تغییر اقلیم و از بین رفتن تنوع  زیستی شده است، گونه های غیربومی تهدید بیشتری برای اکوسیستم های ما  هستند. بنابراین، افزایش گونه های بیگانه تازه ثبت شده، هم دانشمندان و  نهادهای ملی اوروپا و بین المللی را نگران کرده است. با این حال، بررسی  گونه های غیر بومی محدود به بخش کوچکی از گونه ها به خصوص گونه هایی که  تهاجمی و مضر شناخته شده اند می باشد.