مبارزه با سوسری های آمریکایی (سوسک فاضلاب) در خواستگاه و زیستگاه اصلی آن ها در فاضلاب شهری تهران به روش سمپاشی با ترکیبی از سموم پایروتیروئیدی و مهپاشی (مه پاشی) گر.م با دستگاه Thermal fogger با استفاده از سموم ULV و بهترین مکمل های روغنی گیاهی (مایع مخصوص مه پاش) توسط بهترین و ماهرترین تیم اجرای کنترل آفات در ایران (ورسا صنعت سبز) انجام پذیرفت. 

بهترین زمان برای سمپاشی منهول ها در فصل بهار اواخر اردیبهشت ماه و اوایل خردادماه و در فصل پاییز اواخر مهرماه و اوایل آبان ماه می باشد‌. 

بهترین روش مبارزه با سوسری آمریکایی (سوسک فاضلاب) در منهول ها، چاه های فاضلاب و شبکه فاضبگلاب شهری مهپاشی (مه پاشی) گرم می باشد.

و همچنان هستند مردانی که ایستاده اند در غبار (ایستاده در غبار و یا ایستاده در مه) و خداوند حافظ سلامتشان باشد انشاالله‌.