در راستای ادامه روند همکاری مشترک با شرکت خوشگوار تهران (تولید کننده نوشابه کوکاکولا و ... یکی از بهترین صنایع غذایی کشور)، عملیات کنترل آفات (سمپاشی اختصاصی به روش سمپاشی ابقایی، علیه انواع سوسری ها، مورچه ها و ...) توسط تیم حرفه ای شرکت ورسا صنعت سبز به سرپرستی جناب آقای سجاد درخش احمدی و زیر نظر نمایندگان واحد HSE شرکت خوشگوار تهران آقایان جواد میری و شهباز نقی پور انجام گردید.