کلیه قسمت های خوابگاه دانشجویی خواهران حضرت زهرا (س) متعلق به دانشگاه شاهد پس از ارائه توضیحات لازم در مورد نحوه اجرای کار با سموم مورد تایید وزارت بهداشت گروه پایروتیروئیدی (سایپرمترین و لمبداسیهالوترین) زیر نظر مستقیم مسئول بهداشت دانشگاه و مسئول فنی شرکت (جناب آقای دکتر وحید درخش احمدی) توسط تیم حرفه ای ورسا صنعت سبز سمپاشی گردید. 

عملیات سمپاشی فوق همانند سایر پروژه های کنترل آفات این شرکت تا پایان زمان پشتیبانی و گارانتی تحت پایش و مانیتورینگ می باشد.