شرکت ورسا صنعت سبز در سیویلیکا


شرکت ورسا صنعت سبز در سیویلیکا

واحد تحقیق و توسعه شرکت سمپاشی، دفع و کنترل آفات ورسا صنعت سبز در راستای توسعه علمی کشور از سال 1380 اقدام به ارائه مقالات علمی در حوزه حشرات، جانوران و حیوانات و سموم و آفت کش‌های در اکثر کنفرانس ها و ژورنال‌های این حوزه نموده است.

این مطلب به منظور سهولت در یافتن مقالات و انسجام مطالب در سایت مجموعه قرار گرفته است.


تاثیر آفتکش ارگانو فسفره دیازینون بر میزان فعالیت آنزیم استیل کولین استراز کارگران سمپاش باغات سیب شهرستان دماوند

این تحقیق در مرداد ماه سال 1393 توسط بخش تحقیقات شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز در راستای حفظ سلامت سمپاشان با بررسی تاثیرات سم فسفره دیازینون بر روی آنزیم استیل کولین استراز کارگران سمپاش، به دلیل مصرف بیش از حد سموم فسفره در مبارزه با آفات محصولات کشاورزی، انجام گردید. از سمپاشان تست لووی باند (Lovi-bond) پیش از سمپاشی و در پایان سمپاشی همان روز بعمل آمد و با توجه به آزمون ها نتابج در سطح اطمینان 95 % مشخص گردید که بین میانگین میزان فعالیت آنزیم کولین استراز خون گروه کارگران سمپاشی کننده با سم دیازینون و گروه شاهد تفاوت معنا داری وجود دارد. در 36/84 % این کارگران پس از تماس افت فعالیت آنزیم کولین استراز مشاهده گردید، بطوریکه آماده مسمومیت بودند و نباید تا دو هفته با حشره کش های فسفره تماس داشته باشند تا میزان فعالیت آنزیم کولین استراز نرمال گردد.


اثرات دما بر روی رشد حشرات

دما در بین عوامل مختلف آب و هوایی نقش بسیار مهمی در تغییرات جمعیت حشرات دارد. حشرات خون سرد بوده و دما بدن آنها متناسب با دما محیط تغییر می کند. دما در لایه های مختلف جو زمین از لایه مماس با سطح زمین تا بالاترین نقطه جو از شدت های متفاوت برخوردار است. لایه های متفاوت دما در خاک و در آب نیز مشهودند. از سوی دیگر نیز دما در عرض های مختلف جغرافیایی کره زمین، در طول شب و روز، در فصول مختلف، در ارتفاعات متفاوت، در مناطق با تراکم های مختلف پوشش گیاهی و در ابعاد متفاوت پوشش گیاهی دستخوش تغییرات است. آنچه برای ما مهم است و هدف بررسی می باشد شناخت شرایط دمایی محیط زیست حشرات و پی بردن به نقش بسیار مهم و اساسی دما بر رشد حشرات است که می تواند بر تمام تحقیقات کنترل آفات در سطح ملی و بین المللی تاثیرگذار باشد.


بررسی رفتارهای مداخله گری پارازیتوییدها و شکارگرها در علم اکولوژی

یکی از عوامل تعیین کننده در تغییرات جمعیت حشرات (خصوصا شکارگرها و پارازیتوییدها) در علم اکولوژی مبحث مداخله پارازیتوییدها (یا شکارگرها) می باشد. مداخله بیان کننده تاثیرگذاری عواملی چون رقابت، جستجوگری و ستیزه جویی است که نقش بسزایی در تغییرات جمعیت پارازیتوییدها و حتی طعمه های آنها را دارد. مداخله پارازیتوییدها مبحثی بسیار پیچیده از رفتار شناسی حشرات است و نقش بسزایی در مطالعات اکولوژیکی و دینامیسم جمعیتی حشرات دارد و لذا نیاز به دانستن و داشتن اطلاعات در این زمینه برای محققان در زمینه کنترل بیولوژیک دلیل اصلی این گردآوردی مطالب می باشد که به اهتمام شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز انجام شده است.


نانو ساختارهای کروی شکل فضا خالی: سنتز و کاربرد

امروزه نانو ساختارهای توخالی در صنعت و تکنولوژی مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. احتمالا بهترین نمونه، ذرات توخالی متخلخل که در پودر ذغال سنگ تولید می شود را می توان نام برد که بعنوان جایگزین سیمان برای افزایش ماندگاری و دوام استفاده می شود. این مقاله مروری بر توسعه مواد گرد توخالی در زمینه مختلف سنتز و کاربرد است. یک مطالعه فشرده در زمینه روشهای سنتز نانو ساختار خالی که در چهار گروه تقسیم بندی شده است: الگوی سفت، الگوی نرم، بدون الگو و خود الگویی بحث می شود. تمرکز این مطالعه برروی اصول روش های سنتز، مزایا و معایب هر روش است. امروزه نانو ساختار های کره ای خالی پیچیده کاربرد فراوانی در صنایع مختلف از جمله ساخت باطری ها، سنسور ها و کاتالیست ها دارد.


مدیریت تلفیقی سوسک برگخوار نارون (Chrysomelidae:Galerucella luteola) در فضای سبزباغات اطراف شهرستان شهریار

گیاهان همواره به عنوان جزء بسیار مهم و عمده ای در شالوده شهرها محسوب می گردند. پژوهش در مورد این مواهب ارزشمند، نشان دهنده کارکرد و خدمات بسیار گسترده ،قابل توجه و در برخی موارد غیرقابل جایگزینی آنها است. تاثیر فضاهای سبز شهری و در معنای جامع تر جنگلهای شهری در بهبود و سلامت جسمی و روانی مردم و نیز زیبا سازی محیط زیست و همچنین ارزشهای مادی آنها تقریبا به طور کامل شناخته شده است و در این راستا ثمربخشی در کاهش مصرف انرژی ، کاهش آلودگی هوا ونیز کنترل سیلاب‌ها و… در محیطهای صنعتی و مسکونی امری بدیهی و غیر قابل انکار است . در این پژوهش که در فضای سبز باغات اطراف شهرستان شهریار با مساحت 20000 مترمربع، با پوشش گیاهی غالب نارون و با آفت غالب سوسک برگخوار نارون می باشد پس از مشاوره با شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز با استفاده از سموم دیازیتون EC 60./. و روغن، سمپاشی در دو مرحله به فاصله 10 روز انجام شد و نتیجه رضایتمندی 70 . / . می باشد البته استفاده از سیستم مدیریت تلفیقی آفات کاملتر می تواند نتایج بسیار مطلوبتر وپایدارتررادربلندمدت به همراه داشته باشد. براین اساس امروزه پژوهشگران سعی می نمایند تا از طریق ارائه کارکردهای پوشش های سبز برمحیط زیست شهری، هزینه های صرف شده برای این بخش رامورد حمایت قرار دهند. بدیهی است که دراین رابطه ارزیابیهای اقتصادی وارائه تحلیل دقیق ازسودها و هزینه های جنگلهای شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.


اهمیت مدیریت تلفیقی آفات در کشاورزی و بهداشت

اکثر آفت‌کشها دارای دوام زیادی بوده و با داشتن ترکیبات پیچیده به آسانی در طبیعت تجزیه نمیشوند، بنابراین ضمن تأثیر بر روی آفات مختلف، آلودگی محیط زیست و تولیدات کشاورزی را نیز به دنبال دارند. مدیریت تلفیقی آفات، شیوه‌های است که از تمامی تکنیکهای مفید و سودمند، بهترینها را بر اساس اصول صحیح اکولوژیکی در سیستم های جاری کنترل آفات تلفیق نموده و حفظ کمی و کیفی محیط زیست را نیز میسر می‌سازد. مدیریت تلفیقی آفات( IPM )عبارت از کاربرد همزمان دو یا چند روش مناسب مبارزه از قبیل شیمیایی، بیولوژیک،زراعی، فیزیکی، میکروبی و رفتاری در کنترل آفات می‌باشد، مشروط بر این که در اثر اجرای چنین عملیاتی جمعیت آفت مورد نظر در زیر سطح زیان اقتصادی نگهداشته شده و کمترین آسیب نیز به مصرف کنندگان محصولات، دشمنان طبیعی، سایر موجودات زنده و محیط زیست وارد شود. مدیریت تلفیقی آفات یکی از اجزای توسعه پایدار کشاورزی نیز به شمار می‌آید که بر هم افزایی تلاشهای مرتبط با توانمندسازی کشاورزان، بکارگیری تکنولوژیهای مناسب و سازگار با محیط زیست و مدیریت یکپارچه استوار است.


کنترل آفات در کارخانجات نان صنعتی

وضعیت بهداشتی هر ماده غذایی متأثر از نوع ماده اولیه، فرآیندهای تولید و شرایط نگهداری آن ماده می باشد. آرد گندم و سایر غلات و برخی حبوبات به عنوان ماده اصلی تشکیل دهنده نان نیز از این امر مستثنی نیستند. حضور آفات در کارخانجات نان صنعتی همواره غیر قابل قبول بوده است. با این حال، در حالی که صنعت مدیریت آفات پیشرفت های بسیاری در تکنیک های نظارت و طعمه گذاری در 30 سال گذشته داشته است، برخی از این کارخانجات در صنعت مواد غذایی با تکنیک های جدید نگه داری نمی شوند. از آن جا که علم پزشکی و سلامت در دنیا روز به روز رو به افزایش است و سطح اطلاعات مردم نیز بالا می رود؛ اولین چیزی که مورد توجه قرار می گیرد مواد غذایی و تغذیه است. بنابراین با وجود غیرقابل قبول بودن حضور آفات در کارخانجات نان صنعتی، می بایست مبارزه با آفات به نحوی انجام گیرد که نان و فرآورده های کارخانجات نان صنعتی کاملاً سالم و بهداشتی عرضه شوند که این امر باید تحت نظر متخصصین امر و به موقع انجام گردد. با توجه به این مهم، این مطالعه جهت بررسی آفات این صنایع و کنترل آنها توسط شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز صورت گرفت.


بررسی آلودگی میکروبی انواع شیر در سوپر مارکت های شهر تهران در سال 1393

شیر و فرآورده های آن نقش مهمی در رژیم غذایی انسان و سلامت جامعه ایفا می نمایند. بنابراین توجه به بهداشت آن از اهمیتزیادی برخوردار است . در مجموع 29 نمونه مختلف انواع شیر به صورت مقطعی – توصیفی از 8 میدان و 40 بازار سازمان میادینمیوه وتره بار فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران جمع آوری گردید. تمامی نمونه ها به منظور شناسایی آلودگی های میکروبیبا استفاده از روش کشت و آزمون بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفتند. از نظر کیفی 22 مورد (75/86%) از نمونه های موردبررسی کیفیت قابل قبول و 7 مورد (24/14%) دارای کیفیت غیر قابل قبول بودند. در مجموع میکروارگانیسم های آلوده کننده غیر قابل که بیش از حد مجاز استاندارد در نمونه های مورد بررسی یافت شدند به ترتیب از نظر فراوانی شامل : تست بازدارندهمیکروبی (25%) و کلی فرم (20%) بودند. نتایج نشان داد که بیشتر محصولات عرضه شده در سوپر مارکت های شهر تهران،دارای کیفیت مطلوب و همچنین کیفیت غیر قابل قبول آن ها ، باید اقدامات بهداشتی و کنترلی در راستای حذف آلودگی هایشیر و فرآورده های حاصل از آن انجام گیرد.


تاثیر مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در کنترل سوسری های آمریکایی (Peroplaneta americana) و سوسری های آلمانی (Blattela germanica) در ضرکت سایپا و توابع

تقریبا 4000 گونه سوسری وجود دارد که حدود 50 گونه از ان ها افت های اهلی شده اند.سوسری ها قهوه ای بلوطی یا سیاه رنگ هستند و طول ان ها 5-1 سانتی متر می باشد و سطح پشتی شکمی پهن شده و جلد نرم، براق و سختی دارند. پس از مطالعه میدانی در فروردین ماه 93 توسط شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز در شرکت خودروسازی سایپا و توابع مربوطه ، کنترل جمعیت سوسری های آمریکایی (درشت) و سوسری های المانی ( ریز) با استفاده از روش مدیریت تلفیقی آفات انجام گرفت و بعد از آخرین بازی خوردگی ( سه ماه بعد) در تیرماه نتایج نشان داد که میزان موفقیت حاصل در مجموع 105 واحد شرکت سایپا و توابع آن، کنترل جمعیت سوسری های آمریکایی در سطح 87/62% و کنترل جمعیت سوسری های آلمانی در سطح 94/29% بوده است و روش IPM توانسته در امر کنترل سوسری های آمریکا و آلمانی، افزایش سطح بهداشت و خصوصاً جلب رضایتمندی پرسنل زحمت کش سایپا موفق عمل نماید.


بررسی نقش سیستم مدیریت تلفیقی آفات در کنترل جمعیت پشه های جنس Culex (Diptera: Culicidae) در شرکت خودروسازی سایپا و توابع آن در استان تهران

دو گونه پشه های جنس Culex pipiens و Culex tritaeniorhynchus از راسته و خانواده (Diptera: Culicidae)، ناقل بیماریهای متعددی می باشند. در خرداد ماه 93 در جهت کنترل جمعیت پشه ها با استفاده از سیستم مدیریت تلفیقی آفات در اماکن مسقف سایت اصلی شرکت سایپا و توابع، پس از بررسی های میدانی روش های م کمل ذیل در اجرای سیستم IPM با همکاری میان اداره سلامت عمومی شرکت سایپا و شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز به ترتیب اعمال شدند و از ه فته دوم به بعد بازخورد گیری از واحدهای عملیات هر 2 هفته یکبار طی 3 ماه انجام پذیرفت و نتیجه بدست آمده در آخرین مرحله بازخوردگیری رسیدن به کنترل 97/14% می باشد که نشان دهنده نقش بسیار مؤثر سیستم مدیریت تلفیقی در کنترل جمعیت آفات شایع اماکن عمومی و خانگی (پشه های ح قیقی) و رضایتمندی پرسنل ذینفع می باشد.


بررسی وضعیت آلودگی های میکروبی آب

واقعیت این است که همه به ارزش حیاتی آب برای موجودات زنده و ازجمله گیاهان آگاهی دارند هیچ یک از محصولات کشاورزی و دامی بدون آب کافی و سالم به دست نمی آید آب فراوان‌ترین ماده موجود در زمین است و به دو صورت آبهای سطحی و زیرزمینی وجود دارد آب درعین فراوانی گرانبهاترین مواد است میانگین بارندگی درایران 250 میلیمتر است که حدود میزان بارندگی در جهان به شمار می آید و این موضوع موجب شده است تا کشور ما با مسئله کم ابی روبرو شود منظور از آلودگی آب آلودگی شیمیایی میکروبی و آلودگی با مواد زاید آب دریاچه‌ها رودخانه ها اقیانوس ها و آبهای زیرزمینی است هنگامی که آلودگی ها بطور مستقیم یا غیرمستقیم بدون تصفیه از مواد ترکیبی مضر در آب ها تخلیه می‌شوند آلودگی آبها بیشتر می‌شود آلودگی آبها بر گیاهان و ارگانیسم های زنده ای درون این آبها اثر می‌گذارند تقریبا در همه موارد این اثرات علاوه بر گونه های منفرد و جمعی گروه های زیستی طبیعی را نیز تخریب می کند


تاثیر مدیریت تلفیقی آفات در کنترل جمعیت مارمولک خانگی کوچک (Squamata: Cyrtopodion scabrum) در کلیه اماکن مسقف سایت اصلی شرکت خودروسازی سایپا و توابع در استان تهران

مارمولک های خانگی کوچک به نام Cyrtopodion scabrum جزء گروه سوسمارها از خزندگان می باشد این مارمولک ها بدنی نرم و لطیف دارند که در خانه های مسکونی در نقاط مختلف ایران پراکنده شده اند که با توجه به نوع آب و هوا نوع مارمولک خانگی نیز تفاوت می کند اما به طور کلی در اکثر اماکن مسکونی ایران زندگی می کنند کنترل جمعیت مارمولک های خانگی کوچک با روش IPM (مدیریت تلفیقی آفات) در واحدهای داخلی سایت اصلی شرکت سایپا و توابع (مجموعا 105 واحد) با روش شیمیایی سم پاشی ابقایی محیط داخلی با عرض نواری 15 سانتیمتری و اطراف کلیه ورودی اماکن مسقف با استفاده از سم کارباماتی بندیوکارب (با نام تجاری فایکام) 10% wp و روش های مکمل مبارزه فیزیکی و مکانیکی جهت جلوگیری از ورود مارمولک‌ها در بهار 1393 انجام شد نتایج حاصل از این مطالعه میدانی نشان داد که 98.09% از مارمولک های خانگی کوچک با استفاده از روش های مذکور کنترل شدند.


تاثیر مدیریت تلفیقی آفات در کنترل جمعیت موش خانگی (Muridae: Mus musculus) و موش قهوه ای (Muridae: Rattus norvegicus) در سایت اصلی شرکت سایپا و توابع در استان تهران، بهار 93

جوندگان پستاندارانی متعلق به راسته Rodentia هستند. این حیوانات تقریبا در همه جای خشکی های روی زمین به استثنای قسمتهای از دو قطب زندگی می کنند. برنامه مدیریت تلفیقی آفات با شروع فصل بهار در سایت اصلی شرکت سایپا و توابع مربوطه طرح مبارزه و کنترل جمعیت جوندگان موذی با مشاوره و توسط شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز انجام شد. پس از آخرین باز خوردگیری از کلیه واحدهای تحت عملیات(105 واحد) نتیجه حصول کنترل (95/23% در مورد موش قهوه ای (موش فاضلاب) و 98/09% در مورد موش خانگی می باشد.


مدیریت مواد زائد جامد شهر تهران در سال های 2012 و 2013

از آنجا که قرن حاضر قرن پیشرفت و تکنولوژی می باشد و کمتر پیشرفتی عاری از آلودگی می باشد، بنابراین آلودگی های زیست محیطی در دنیا دامن گیر کل جوامع شده است. شهر تهران پایتخت و پرجمعیت ترین شهر ایران نیز از این قائده مستثنی نمی باشد. یکی از مهمترین آلودگی های زیست محیطی که علاوه بر آلودگی و انتشار بیماری زیبایی چهره شهر را از بین می برد، زباله های شهری می باشد. در این پژوهش با توجه به روش های پنج گانه نحوه جمع آوری زباله و پسماند و حمل آن در شهر تهران نتایج حاصل بیانگر کاهش تولید پسماند در سال 2013 نسبت به سال 2012 می باشند. این شاخص یکی از شاخصه های فرهنگی می باشد و نشانگر این موضوع می باشد که در کلیه 22 منطقه تحت پوشش شهرداری تهران ارتقاء سطح فرهنگی در استفاده بهینه از کالاهای مصرفی به وجود آمده است.


روشهای مبارزه با ساسهای تختخواب در میادین و بازارهای سازمان میادین میوه و تره بار فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران در پاییز و زمستان 1392

ساسهای تختخواب (Bed buges) از خانواده Cimicidae هستند. گونه اول به نام Cimex lectularius دارای پراکندگی وسیعی در مناطق مختلف به خصوص مناطق معتدله و سردسیر است و گونه دوم به نام C.hemipterus به ساس هندی یا ساس مناطق حاره معروف است. با استفاده از پرمترین و سایپرمنرین 0.25% به صورت امولسیون و پودرهای قابل تعلیق در آب در مخفیگاها ی ساس مبارزه با ساس تختخواب انجام گرفت . نتایج مطالعات میدانی نشان داد که میزان آلودگی در میادین و بازارهای تابعه سازمان 1/69% در پاییز و زمستان 1392 بوده است.


کنترل جمعیت کنه های نرم خانواده آرگازیده (Ixodida: Argasidae) با ترکیب حشره کش های فلومترین و لمبداسیهالوترین در شرکت سایپا

حدود 150 گونه کنه نرم آرگازیده (Argasidae) وجود دارد که در چهار جنس آرگاس (Argas)، اورنیتودوروس (Ornithodoros) ، اتوبیوس (Otobius) و آنتریکولا (Antricola) قرار می گیرند ولی فقط سه جنس اول شامل گونه هایی است که به انسان حمله می کنند انواع آنتریکولا بیشتر در قاره امریکا و عمدتا روی خفاش یافت می شوند در حالی که گونه های آرگاس اغلب انگل پرندگان اهلی، وحشی و همچنین خفاش می باشند ولی دو گونه از آنها یعنی آرگاس پرسیکوس (Argas persicus) و ارگاس رفلکسوس (Argas reflexus) غالبا به انسان هم حمله می کند لذا در تیمراه 1393 جهت مبارزه و کنترل کنه های ماکیان ریخته شده به کف سالن ها ، انبارها (41 واحد) و حتی بر روی میز پرسنل پس از بررسی های کارشناسانه روش مبارزه شیمیایی به عنوان راه کارامد سریع الاثر انتخاب شد و لذا با همکاری اداره سلامت ، توسط شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز کلیه مکان هایی شناسایی شده که در آنجا لانه پرندگان نامبرده وجود داشت (پس از جمع آوری لانه ها) ، در دو مرحله به فاصله 15 روز با استفاده از آفتکش های پایروتیورییدی فلومترین (بایتیکول) 6% EC و لمبداسیهالوترین 12% WP به صورت ترکیبی (100 سی سی فلومترین +100 گرم لمبداسیهالوترین در 10 لیتر آب) در زمان تعطیلی کار سالن ها و انبارها با دقت توسط سمپاش های دستی با عرض نوار 30 سانتی متر و همپوشانی 5 الی 10 سانتیمتری سمپاشی گردید البته در هنگام سکپاشی تاکید بیشتر بر درزها و شکافت ها مجاور به لانه ها (محل های اصلی اختفا کنه ها می باشند) بود. نتایج حاصل پس از آخرین بازخوردگیری در پایان تابستان از این پژوهش میدانی نشان داد که روش مبارزه شیمیایی مذکور 90/25% در مبارزه و کنترل کنه ماکیان موفق بوده است که این به تنهایی مکفی نبوده و جهت حفظ محیط زیست و کاهش مصرف سموم در این امر ، اولویت با حذف میزبانان کنه ها (خروج پرندگان) از داخل سالن ها و انبارها و ممانعت از ورود مجدد آنها و سایر گونه های پرندگان می باشد.


ارزیابی تحمل به خشکی لاین ها و ژنوتیپ های امید بخش گندم

این مطالعه با هدف ارزیابی پتانسیل تحمل به خشکی 20 ژنوتیپ گندم انجام شد. آزمایش در قالب دو طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو تیمار آبیاری نرمال و دیم در مزرعه ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی بروجرد واقع در استان لرستان به اجرا در آمد. شاخص های تحمل به خشکی شامل: میانگین بهره وری MP شاخص تحمل TOL میانگین هندسی بهره وری GMP میانگین هارمونیک HM شاخص حساسیت به تنش SSI و شاخص تحمل به تنش TOL محاسبه شد، همچنین به مولفه های اصلی بر اساس آنها انجام شد. شاخص TOL با شاخص حساسیت به تنش همبستگی مثبت و معنی داری در سطح 1 درصد داشت. همبستگی این دو شاخص با عملکرد در شرایط تنش منفی و معنی دار بود. بررسی همبستگی بین عملکرد دانه تحت دو شرایط آبی و دیم و شاخص های تحمل به خشکی نشان داد که شاخص های GMP ،MP و STI مناسبترین شاخص ها برای غربال کردن ژنوتیپ های گندم می باشند. با پلات کردن دو مولفه اول و دوم شاخص های تحمل به خشکی در تجزیه به مولفه های اصلی ژنوتیپ ها در چهار گروه قرار گرفتند. ژنوتیپ های 2، 13، 18 و 19 (ER87/1، ER 86/16، ER86/10 و ER89/2 ) برای هر دو شرایط آبی و دیم مناسب می باشد. ژنوتیپ های 4، 8 ،11، 14 و 15 (آذر، ER 86/10، ER 86/1، ER87/8 و ER87/7) برای کشت در شرایط آبی، ژنوتیپ های 3، 10 و 12 (ER2 WS/14، ER2 WS8 و ER 87/6) جهت کشت در شرایط دیم و ژنوتیپ های 1، 5، 6، 7، 9، 16، 17 و 20 (ER87/13، ER 86/14، ER 2WS/10، ER87/4، ER 87/17، ER 2WS/16، بهار و پیشتاز) در دو شرایط ضعیف می باشند.


بررسی میزان کاهش آنزیم استیل کولین استراز درکشاورزان سمپاشی کننده با سم ارگانوفسفره کلرپریفوس درشهرستان ملارد

در نتیجه مصرف گسترده سموم فسفره جهت حفظ محصولات کشاورزی این بررسی درسال 1391 جهت بررسی اثرات سم فسفره کلرپریفوس بر روی میزان فعالیت انزیم استیل کولین استراز کشاورزان سمپاش به روش Lovi-bond فیلدی انجام گردید از کشاورزان تست پیش از سمپاشی و در پایان سمپاشی همان روز و متعاقبا در روز بعد بعمل آمد و با توجه به نتیجه ازمون ها درسطح اطمینان 95درصد مشخص گردید که بین میانگین میزان فعالیت انزیم کولین استراز خون گروه کشاورزان سمپاش سمپاشی کننده با سم کلرپریفوس درروز اول پس از تماس و گروه شاهد تفاوت معناداری وجود دارد و مشخص گردید که بین میانگین میزان فعالیت انزیم کولین استراز خون گروه کشاورزان سمپاش سمپاش کننده با سم کلرپریفوس در روز دوم پس از تماس و گروه شاهد تفاوت معناداری وجود دارد پس میتوان بیان نمود که در12/5در صد این کشاورزان سمپاش پس از تماس در روز اول افت فعالیت انزیم کولین استراز مشاهده گردید و در50درصد این کشاورزان سمپاش پس از تماس در روز دوم افت فعالیت انزیم کولین استراز مشاهده گردید و تعدادشان چهار برابر افزایش یافت.


نوشابه بخوریم یا نه؟

این تحقیق که در تهران در سال 92 توسط یک تیم مطلع انجام شده است نتایج شگفت انگیز و البته تأسف باری را به همراه دارد که فرهنگ سازی در خصوص آن اولین قدم در این راه می باشد. مطالب این مقاله در خصوص مضرات منتقله از نوشابه به بدن می باشد. البته تنها معده است که می‌تواند یک محیط اسیدی حدود 2 را تحمل کند اما قبل از اینکه اسید نوشابه به معده برسد از طریق ارگانهای دیگر که در سیستم هاضمه درگیر می‌باشد، می گذرد و باعث تشکیل محیط اسیدی غیر نرمال می‌شود. در ضمن پوشش دهان، حلق و مری بسیار حساس به اسید است. اسید فسفریک موجود در نوشابه با اسید هیدروکلریک معده در رقابت است، وقتی که معده بی اثر می‌شود مواد غذایی هضم نشده باقی می ماند و باعث سوء هاضمه، نفخ یا ورم معده می‌شود. سلامت انسان تحت تاثیر نوع و کیفیت غذایی است که مصرف می کند، رژیم غذایی مناسب سلامت انسان را حفظ کرده و از بروز بیماری ها جلوگیری می کند. در این تحقیق که در یکی از دانشگاه های تهران انجام شده است 1000 پرسشنامه در خصوص دانش افراد درباره نوشابه تکمیل شده است که نتایج قابل تأملی را در برداشته است. بر اساس این تحقیق بیش از نیمی از افراد در حدود 63% صرفا نوشابه و 18% نیز از دلستر استفاده می کنند 12% از آب معدنی استفاده می کنند و 7% از دوغ استفاده می کنند. 84 درصد از افراد در خصوص مضرات نوشابه، قند فراوان و اسیدی بودن آنها کاملاً اطلاع داشتند و حدود 93% از افراد نیز در خصوص افت فشار در اثر نوشیدن نوشابه و کاربردهای غیر معمول آن اطلاعی نداشتند. در نهایت نیز 91% از افراد نیز علت استفاده از نوشابه را عادت و طعم مطلوب آن ذکر کردند. در کل با توجه به نتابج حاصله و اظهار نظر افراد شرکت کننده در طرح مشخص شد که نوشابه، صرفاً به دلیل جذابیت‌هایی که دارد مورد استفاده قرار می گیرد و اگر اطلاع رسانی مقتضی و فرهنگ سازی شود بی شک استفاده از این نوشیدنی مضر کاهش پیدا می کند.


بررسی میزان کاهش آنزیم استیل کولین استراز توسط سم ارگانو فسفره دیازینون در گروه های سنی مختلف کشاورزان سمپاش شهرستان ملارد

با توجه به مصرف گسترده سموم فسفره جهت حفظ محصولات کشاورزی این بررسی در سال 1391 در خصوص بررسی اثرات سهم فسفره دیازینون بر روی میزان فعالیت آنزیم استیل کولین استراز کارگران سمپاش به روش Lovi-bond انجام گردید. از کشاورزان تست لووی باند پیش از سمپاشی و در پایان سمپاشی همان روز و متعاقباً در روز بعد بعمل آمد و با توجه به آزمون هانتابجدر سطح اطمینان 95% مشخص گردید که بین میانگین میزان فعالیت آنزیم کولین استراز خون گروه کارگران سمپاشی کننده با سموم دیازینون (در روز اول پس از تماس) و گروه شاهد تفاوت معناداری وجود دارد و مشخص گردید که بین میانگین میزان فعالیت آنزیم کولین استراز خون گروه کارگران سمپاشی کننده با سم دیازینون (در روز دم پس از تماس) و گروه شاهد ت فاوت معناداری وجود دارد. پس می توان بیان نمود که 13% این کاگران پس از تماس در روز اول افت فعالیت آنزیم کولین استراز مشاهده گردید، بطوریکه آماده مسمومیت بودند و نباید تا دو ه فته با حشره کش های فسفره تماس داشته باند تا میزان فعالیت آنزیم کولین استراز نرمال گردد و در 26/1% این کارگران پس از تماس در روز دوم افت فعالیت آنزیم ک ولین استراز مشاهده گردید و این نشان دهنده آن است که پس از تماس با سم در دو روز متوالی، تعداد کارگرانی که آماده مسمومیت بودند و نباید تا دو ه فته با حشره کش های فسفره تماس داشته باشند تا میزان فعالیت آنزیم کولین استراز نرمال گردد، بیش از دو برابر افزایش یافته است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است
مشاوره رایگان