پتروشیمی

کنترل آفات در پتروشیمی ها

/post-95
الزام سمپاشی پتروشیمی هابرای جلوگیری از آسیب به سلامتی کارکنان و کنترل زیان های اقتصادی ناشی از آن

سم پاشی (سمپاشی) پالایشگاه ها

/post-83
الزام سمپاشی پالایشگاه برای جلوگیری از آسیب به سلامتی کارکنان و کنترل زیان های اقتصادی ناشی از آفات بهداشتی می باشد.