هتل

جیرجیرک

/post-80
جیرجیرک چیست جیرجیرک  ها حشرات مزاحمی هستند که در نزدیکی منازل، پارک ها، هتل ها و خوابگاه ها و  ... باعث ایجاد سر و صدا و آلودگی صوتی در هنگام شب می شود و مانع استراحت  و خوابیدن افراد ساکن در آن مکان ها می شوند.