مورچه ها

قبل از انسان ها چه موجوداتی کشاورزی را انجام می دادند؟!

/acromyrmex-heyeri
کشاورزی و باغبانی یکی از مشاغلی بوده که ما انسان ها همیشه با خیال راحت ادعا کردیم که مال خودمان است. اما این ادعا را ما  وقتی می­توانستیم داشته باشیم که هنوز مورچه های برگ بُر را ندیده بودیم. این مورچه های برگ بُر Acromyrmex heyeri که به مورچه های باغبان به دلیل پرورش قارچ در لانه ی خود معروف هستند با قدمتی بیش از 50 میلیون سال از کشاورزی برای امرار معاش خود استفاده می­کرده اند.

مورچه ها دزد هستند یا برده دار؟!

/formicidae
بعضی از گونه های مورچه ها مانند (Polyergus lucidus (Hymenoptera: Formicidae نمی­توانند غذای خود را تهیه کنند. بنابراین به سمت لانهِ مورچه های دیگر رهسپار می­شوند. آنها غذا قرض نمی­گیرند و یا غذا نمی­دزدند بلکه اعضای خانواده آن لانه ها را می­دزدند. ملکه جوان با کشتن ملکه میزبان که از جنس Formica هستند جایگزین او شده و مستمره آنها را تصرف می­کند و شروع به تولید مثل می­کند.