سمپاشی زنبور

زنبور قاتل آسیایی، ششمین کشنده بی رحم

/vespa-mandarinia
در فضای جنگل گویی به یکباره سکوتی حکم فرما می­شود. همه حشرات ریز و متوسط و حتی درشت از ترس پا به فرار می­گذارند. در این هنگام است که زنبور قاتل آسیایی وارد جنگل می­شود.

تعرفه (هزینه) رسمی خدمات سمپاشی

/pest-control-price
​​​​قیمت سمپاشی منازل چقدر است؟ چه کسی هزینه سمپاشی منزل مسکونی و محل کار را تعیین می کند؟ آیا می‌توان قبل از درخواست سمپاشی از قیمت خدمات مطلع شد؟ هزینه سمپاشی منازل و شرکت‌ها به چه عواملی بستگی دارد؟ آیا نوع حشره مستقیما بر هزینه سمپاشی منزل اثر می‌گذارد؟ هزینه سمپاشی در بخش‌های مختلف تهران و شهرهای دیگر متفاوت است؟ آیا درخواست سمپاشی کلی مجتمع‌ها هزینه سمپاشی را کاهش می دهد؟