سمپاشی

سوسک توتون یا سوسک سیگار

/post-85
سوسک توتون چیستسوسک  توتون یا سوسک سیگار همانطور  که از نام آن پیداشت از آفات های انباری  بوده و در انبارهای سیگار وجود د ارد و از سیگار تغذیه می کند و مانند دیگر  آفات انباری باعث آسیب اقتصادی زیادی در ایران و جهان می شود.

سوسک داروخوار

/post-84
سوسک داروخوار چیستهمانطور که از نام آن مشخص می باشد این سوسک آفات دارو ها بوده و جزء آفات انباری می باشد.

سم پاشی (سمپاشی) پالایشگاه ها

/post-83
الزام سمپاشی پالایشگاه
برای جلوگیری از آسیب به سلامتی کارکنان و کنترل زیان های اقتصادی ناشی از آن

سوسک گوشتخوار

/post-82
سوسک گوشتخوار چیست یکی  از حشرات انباری می باشد که همانطور که از نام آن پیداست در سردخانه و محل  های نگهداری و جابجایی گوشت های گرم و سرد وجود دارد و از آن ها تغذیه می  کند.

بید لباس

/post-81
بید لباس چیست
حشره ای که به تغذیه از لباس ها و وسایل پارچه ای می پردازد.

سوسری نوار قهوه ای یا سوسری لوازم برقی (سوسک نوار قهوه ای)

/post-77
سوسری نوار قهوه ای چیست سوسری نوار قهوه ای با نام علمی Supella longipalpa جزء شاخه بندپایان، رده حشرات، راسته Blattodea و خانواده Ectobiidae می باشد. به این سوسری به اشتباه سوسک نوار قهوه ای نیز می گویند.

سوسک فرش یا سوسک قالی

/post-76
سوسک فرش چیست سوسک فرش یا سوسک قالی با نام علمی Anthrenus verbasci جزء شاخه بندپایان، رده حشرات، راسته Coleoptera و خانواده  Dermestidae می باشد.

سم پاشی (سمپاشی) علیه سوسک نوار قهوه ای یا سوسک لوازم برقی یا ساپللا

/post-75
سم پاشی (سمپاشی) علیه سوسری نوار قهوه ای Brown-banded cockroach با نام علمی Supella longipalpa و نام های مستعار سوسک ریز، سوسک نوار قهوه ای، سوسک پالپ دراز و سوسک لوازم برقی  به روش ذیل می باشد:

تب دانگ یا تب استخوان شکن

/post-74
تب دانگ چیست تب دانگ (Dengue fever) یک بیماری ویروسی است. چهار سوش مختلف از ویروس دانگ در ابتلاء به آن نقش دارند.

سوسک مبلمان یا سوسک اثاثیه (سوسک چوبخوار)

/post-73
سوسک مبلمان یا سوسک اثاثیه (سوسک چوبخوار) چیست سوسک چوبخوار با نام علمی Anobium Punctatum جزء شاخه بندپایان، رده حشرات، راسته Coleoptera و خانواده Ptinidae که به سوسک مبلمان، سوسک اثاثیه و یا سوسک انگلیسی نیز معروف است چون یک  قرن عامل اصلی آسیب به چوب در انگلیس می باشد. بنابراین یکی از معضل های بزرگ در خانه هایی که بخش وسیع دکوراسیون آن چوب است و همچنین مبلمان، فروشگاه ها و کارگاه های تولیدی کالاهای چوبی می باشد زیرا اگر این مکان ها به این بندپا آلوده شوند به خاطر ایجاد سوراخ روی سطح چوب آسیب های جبران ناپذیری اقتصادی خواهند دید. چون عمده خسارت در مرحاه لاروی است به آن کرم چوبخوار  یا کرم مبلمان هم می گویند. سوسک های چوبخوار شامل خانواده های دیگری چون Buprestidae, Bostrychidae, Anobiidae, and Cerambycidae نیز می باشد.