آفات

کنترل آفات در سوله ها (محوطه های کارگاهی و انبار ها)

/post-112
سوله ها و محوطه های انباری و کارگاهی به خصوص تولید ها و انبار های مواد  غذایی و صنایع وابسته به چسب و چوب کاغذ و صنایع دارویی با توجه به شرایط  محیطی آن محل مناسبی برای رشد و تکثیر جوندگان و حشرات موذی می باشند لذا  باید مرتبا محیط بررسی گردد تا در صورت مشاهده عملیات کنترل آفات صورت  گیرد.

کنترل آفات (سمپاشی و ...) در کتابخانه ها

/post-107
الزام سمپاشی کتابخانه کتابخانه ها یکی از مراکزی هستند که بدلیل شرایط ساکن بودن و دمای مناسب و وجود کاغذ  محل مناسبی برای اجتماع موش ها و حشرات و تغذیه آن ها می باشد که با توجه به ارزش کتاب ها، کنترل آفات در این مکان ها باید صورت گیرد.

زنبورهای بدون عسل (Wasp)

/post-100
​​​​زنبور بدون عسل چیست؟ زنبورهای بی عسل (wasp) یا زنبورهای وحشی گروهی از زنبورها هستند که عسل تولید نمی کنند و فقط نیش می زنند که اندازه بالغین بین 13 تا 17 میلی متر می باشد.