روش های کنترل غیر سمپاشی


کنترل مایت

کنترل مایت

مایت ها جانوران ریز شبیه عنکبوت هستند که از باقی مانده مواد آلی مانند  سلول های مرده پوست انسان تغذیه می کنند. مایت با چشم غیر مسلح دیده نمی  شود ، مانند شپش سر یا ساس خون نمی خورد. آنها بیماری را گسترش نمی دهند ،  اما فضولاتی از خود به جای می گذارند که می تواند آلرژی و آسم را تشدید کند  ، گرفتگی بینی ، خارش چشم ، سرفه و سایر علائم را در بیمار ایجاد می کند.